၃၀.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁:၁၅ နာရီအင်းစိန်မြို့နယ် တညင်းကုန်း သစ်သီးဝလံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းမန် အဆင့်မြင့် လက်ကားဈေးသစ်စီမံကိန်းအား သွားရောက် ကြည့်ရှုခြင်း

၃၀.၇.၂၀၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၁:၁၅ နာရီအင်းစိန်မြို့နယ် တညင်းကုန်း သစ်သီးဝလံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့်ပန်းမန် အဆင့်မြင့် လက်ကားဈေးသစ်စီမံကိန်းအား သွားရောက် ကြည့်ရှုခြင်း