Contact Us

Contact us:

Investor Relationship Department
Daw Htay Myint
Share Manager
09794539565 , 01503928
mrshtaymyint@gmail.com


Sales & Marketing Department:

Daw Ohn Mar Aung
Sales & Marketing General Manager
095015156
ohmaraung2268@gmail.com


Sustainability Department:

Daw Khin Myo Thazin
Sustainability Manager
09684717303
wumeixing998061@gmail.com


Address:

Myanmar Agro Exchange Public Ltd.
မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ်လီမီတက်
အခန်း (၀၄-၀၃)၊ ၄ လွှာ၊ ဘလောက် (အေ)၊ ဒဂုန်စင်တာ (၁)၊ အမှတ် ၂၆၂-၂၆၄၊ ပြည်လမ်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း – ၀၁- ၅၀၃၉၂၈၅၀၃၉၂၉


Contact Form