Prospectus

မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများ အက်ဥပဒေအရ ပေးရန်တာဝန် ကန့်သတ်ထားသော အများနှင့် သက်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီ
ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်  ၁၇၈၉/၂၀၁၅-၂၀၁၆ (ရန်ကုန်)


ဤအလားအလာညွှန်းတမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပသို့ ဖြန့်ဝေရန်မဟုတ်ပါ၊ ထို့အပြင် အများပြည်သူသို့  ကမ်းလှမ်း ဤအလားအလာညွှန်းတမ်းသည် မြန်မာနိုင်ငံပြင်ပသို့ ဖြန့်ဝေရန်မဟုတ်ပါ၊ ထို့အပြင် အများပြည်သူသို့  ကမ်းလှမ်း ခြင်းနှင့် အစုရှယ်ယာအရောင်းအဝယ်ကိစ္စများကို မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင်သာ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသားများနှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီများ အတွက်သာ ဖြစ်သည်။
ဤအလားအလာညွှန်းတမ်းနှင့် လျှောက်လွှာပုံစံများ ရယူနိုင်သောနေရာများကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
ကုမ္ပဏီအမည်        –    Myanmar Agro Exchange Public Limited.
မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ်လီမီတက်
လိပ်စာ                   –    ၂၆၂-၂၆၄၊ ပြည်လမ်း၊ ဒဂုန်စင်တာ (၁) ၊ ဘလောက်-အေ ၊ စတုတ္ထထပ် ၊ မြေနီကုန်း ၊စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
ဖုန်းနံပါတ်- ၀၁ ၅၀၃၉၂၈၊ ၀၁ ၅၀၃၉၂၉။

ကုမ္ပဏီအမည်        –    KBZ Stirling Coleman Securities Company Limited
လိပ်စာ                   –    Strand Square ဒုတိယထပ်၊ အခန်း (၀၂-၁၅)၊ အမှတ် ၅၃၊ ကမ်းနားလမ်း၊
ပန်:ဘဲတန်းမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
အီးမေးလ်လိပ်စာ- office@kbzsc.com
ဖက်စ်နံပါတ်-၀၁-၂၃၀၇၃၀၉။

ကုမ္ပဏီအမည်        –    AYA Trust Securities Company Limited (AYA Trust)
လိပ်စာ                   –    အမှတ် (၄၁၆)၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း နှင့် မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းထောင့်၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
အီးမေးလ်လိပ်စာ- info@ayatrustsc.com
ဖက်စ်နံပါတ်-၀၁-၃၈၆၂၅၄။

ကုမ္ပဏီအမည်        –    CB Securities Limited
လိပ်စာ                   –    Union Financial Centre၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်း နှင့် သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊
ဗိုလ်တစ်ထောင်မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့၊  မြန်မာနိုင်ငံ။
အီးမေးလ်လိပ်စာ- contact@sbsecurities.com.mm
ဖက်စ်နံပါတ် -၀၁-၈၆၁၀၃၃၀။

ကုမ္ပဏီအမည်        –    KTZ Ruby Hill Securities Company Limited
လိပ်စာ                   –    Union Financial Centre၊ အမှတ်(၀၇-၀၆)၊ ခုနှစ်ထပ်၊ မဟာဗန္ဓုလလမ်းနှင့်
သိမ်ဖြူလမ်းထောင့်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ် ရန်ကုန်မြို့၊ မြန်မာနိုင်ငံ။
အီးမေးလ်လိပ်စာ- info@ktzrh.com
ဖက်စ်နံပါတ်-၀၁-၈၆၁၀၄၇၉။

အပြည့်အစုံ ဖတ်ရန် Download file