ဦးအောင်ကြီး - အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Myanmar Argo Exchange Public Limited (MAEX)

BETV News

တညင်းကုန်းဈေးဟောင်းအပြီးသတ်ပိတ်သိမ်းရေး၊ အနီးရှိ တညင်းကုန်းအဆင့်မြင့်လက်ကားဈေးသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ရေး၊ မူလက မှတ်ပုံတင်ဆိုင်ခန်းအငှားချခံထားရသူများ ဈေးသစ်တွင် နဂိုအကျယ်အဝန်းအတိုင်းအနီးစပ်ဆုံး ပြန်လည်ရရှိရန် နောက်ဆုံးအခြေအနေစသည်တို့ကို YCDC၊ ဈေးများဌာန၊ ဒုတိယဌာနမှူး ဦးသောင်းတင်အား BETV ၏ တယ်လီဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်နှင့် အခြားပတ်သတ်သူများအား ဆက်စပ်မေးမြန်းချက်

Credit : BETV News