တညင်းကုန်း သစ်သီးဝလံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပန်းမာန် လက်ကားဈေး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း စီမံကိန်း

တညင်းကုန်း သစ်သီးဝလံ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် ပန်းမာန် လက်ကားဈေး တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်း စီမံကိန်းဧရိယာတွင် အကြိုအင်ဂျင်နီယာ လုပ်ငန်းများကို(၂.၄.၂၀၁၅)ရက်နေ့မှ စတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး ကိုင်းမြက်များ၊ ဒိုက်များရှင်းလင်းခြင်း၊ အမှိုက်ရောမြေများ ဖယ်ထုတ်၍ သဲဖို့ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ Phuse.1 ဧရိယာ၏ (၁၀၀ %)ပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။
Phase.1 ဧရိယာအတွင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ၏ ပြီးစီးမှု အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

3 Storey Shop House တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (၇၀ %)ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
4 Storey Shop House တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများ (၅၀ %)ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(8+8) ဈေးရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း  ( ၉၇ %)ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(4+9) ဈေးရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း  ( ၉၇ %)ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
(10+11) Ground Market ဈေးရုံ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်း( ၅၀ %)ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်းလုပ်ငန်းတွင် ၁၀”ထု ကျောက်ကြီးစီခြင်းလုပ်ငန်း( ၈၀ %)နှင့် ၁၄” ထု ကွန်ကရစ်
လမ်းခင်းခြင်း( ၇၀ %)ပြီးစီးပြီဖြစ်Phase.1 ဧရိယာလမ်းခင်းခြင်း ( ၇၅ %) ပြီးစီးပြီး ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းPhase.1 ဧရိယာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးပြီးစီးမှု ရာခိုင်နှုန်းမှာ ( ၇၀ %)ဖြစ်ပါသည်။
စီမံကိန်းPhase.1 ဧရိယာလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လ ကုန်ဆောက်လုပ်ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။