မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်း ပတ်ဘလစ်လီမိတက် အနေဖြင့် အများပြည်သူများသို့ အစုရှယ်ယာများ ကမ်းလှမ်းရောင်းချခွင့်အား ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*