အစုရှယ်ယာသက်သေခံလက်မှတ် Share Certificate များ ပြန်လည်လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းအားအသိပေးကြေညာခြင်း

မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ်လီမိတက်၏ (၂၈ – ၄ – ၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သာမန်ထက် ထူးကဲသော အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာကြသော အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ (ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) အစား ငွေကျပ် ၁,၀၀၀ (ကျပ် တစ်ထောင်တိတိ) အစုရှယ်ယာ(၁၀)စုအဖြစ် ပြန်လည်ခွဲဝေသတ်မှတ်ရန် အထူးဆုံးဖြတ်ချက်အား သဘောတူညီခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ (၂၉ – ၅ – ၂၀၁၈) ရက်စွဲပါ စာအမှတ် ရက-၁၀/၁/၂၀၁၈ (၀၇၃၂၃)အရ ကုမ္ပဏီ၏ သင်းဖွဲ့စည့်မျဉ်းအား ဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။


သို့ဖြစ်ပါ၍ ငွေကျပ် (၁၀,၀၀၀) တန် အစုရှယ်ယာ သက်သေခံလက်မှတ် အစား ငွေကျပ် (၁,၀၀၀) တန် အစုရှယ်ယာ သက်သေခံလက်မှတ် Share Certificate အသစ်များအား MAEX ကုမ္ပဏီရုံးချုပ်၊ အစုရှယ်ယာဌာနတွင် (၂၆ -၇ – ၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ စတင်၍ တနင်္လာနေ့မှ စနေနေ့ထိ (အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်များမှအပ) နေ့စဉ် ရုံးချိန် (နံနက် ၉း၃၀နာရီ မှ ညနေ ၄း၃၀နာရီ) အတွင်း လာရောက်လဲလှယ် ထုတ်ယူနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြား အပ်ပါသည်။ မြန်မာ့အလင်း
အစုရှင်များ အနေဖြင့်-
(က) ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါက မူလကထုတ်ပေးထားသော အစုရှယ်ယာသက်သေခံလက်မှတ် Share Certificate မူရင်း၊ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+မိတ္တူ) တို့နှင့် အတူ လာရောက်ထုတ်ယူရန် ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) ကိုယ်စားလှယ်ဖြင့် ထုတ်ယူလိုပါက အစုရှယ်ယာရှင်၏ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ၊ မူလက ထုတ်ပေး ထားသော အစုရှယ်ယာသက်သေခံလက်မှတ် Share Certificate မူရင်း၊ အစုရှယ်ယာရှင်၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မူရင်း+မိတ္တူ)၊ ကိုယ်စားထုတ်ယူသူ၏ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြား (မူရင်း+မိတ္တူ) တို့နှင့် အတူ လာရောက်ထုတ်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။

ဒါရိုက်တာအဖွဲ့
မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ် လီမိတက် (MAEX)
အမှတ်၂၆၂-၂၆၄၊ ပြည်လမ်း၊ အခန်း(၀၄-၀၃)၊ ဘလောက်(အေ)၊ ၄ လွှာ၊ ဒဂုန်စင်တာ(၁)၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့။
ဖုန်း-၀၁-၅၀၃၉၂၈ ၊ ၅၀၃၉၂၉