သာမန်ထက်ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေး

သာမန်ထက်ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေး

 

Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd (MAEX)  ၏ သာမန်ထက်ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေးအား

Webinar မှတက်ရောက်နိုင်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အတည်ပြုရန်  ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရရန်အတွက် Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

  Company Voting Registration Form

  ကုမ္ပဏီအမည်*

  Eg; ...........................Company Ltd.
  ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်အမှတ်*

  Eg; 123456789 ( New Type ) သို့မဟုတ် 123 - 2008/ 2009 ( Old Type )
  Mobile Number*

  Eg; 09 789765435 (or) 09 4543459
  *ကိုယ်စားလှယ် ဒါရိုက်တာ၏ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနှင့်အညီ မှတ်ပုံတင်ထားသော "09" ဖြင့်စသော မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ကိုသာဖြည့်ရန်။
  Email*

  Eg; example@gmail.com
  *ကိုယ်စားလှယ် ဒါရိုက်တာ၏ Email ကိုသာဖြည့်ရန်။
  Company Registration PDF Attachment*

  *PDF File တွင် ပါဝင်ရန်လိုအပ်ချက်များမှာ - ကုမ္ပဏီ Letterhead ဖြင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ
  ( ကုမ္ပဏီ ဒါရိုက်တာ တစ်ဦးသာဖြစ်ရန်။ )
  ကိုယ်စားလှယ်လွှဲကြောင်း ဒါရိုက်တာအဖွဲ့၏ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ၊ ကိုယ်စားလှယ် ဒါရိုက်တာ၏ မှတ်ပုံတင်ရှေ့ဘက်ခြမ်း ၊ ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင် ၊ ကုမ္ပဏီ Extract

  မှတ်ချက်

  ၁။ အထက်ဇယားပါ စာသားများဖြည့်စွက်၍ ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါက ဖြည့်စွက်ပြီးသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်၍မရတော့ပါ။

  ၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရမည့် Zoom Webinar ကို ၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ AGM မကျင်းပမီကြိုတင်၍ SMS ပေးပို့အ‌ကြောင်းကြားပါမည်။

  ၃။ မှတ်ပုံတင် မူရင်းအား ထင်ရှားအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

  ၄။ ဖြည့်စွက်သည့် အချက်အလက်များ မှားယွင်းမှုကြောင့် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသဖြင့် စနစ်တကျ ဖြည့်စွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။