သာမန်ထက်ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေး

သာမန်ထက်ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေး

 

Myanmar Agro Exchange Public Co., Ltd (MAEX)  ၏ သာမန်ထက်ထူးကဲသောအထွေထွေအစည်းအဝေးအား

Webinar မှတက်ရောက်နိုင်ရန်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ အတည်ပြုရန်  ဆန္ဒမဲပေးခွင့်ရရန်အတွက် Registration ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။

  Individual Voting Registration Form

  အစုရှယ်ယာရှင်အမည်*

  Eg; Daw Thazin
  NRC (of) Other*
  အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်အမှတ်*

  Eg; 8/ Ah La Na (N) 223476
  Other*

  Eg; A/8406/16
  Mobile Number*

  Eg; 09 789765435 (or) 09 4543459
  *ကုမ္ပဏီသို့ ပေးပို့ထားပြီးဖြစ်သည့် အစုရှင် ကိုယ်တိုင် ကိုင်ဆောင်ထားသော*
  "09" ဖြင့်စသော မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ကိုသာထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
  Email*

  Eg; example@gmail.com
  မှတ်ပုံတင် / ယဉ်မောင်းလိုင်စင် ဓါတ်ပုံ*
  (အရှေ့ဘက်ခြမ်း)
  (အနောက်ဘက်ခြမ်း)

  မှတ်ချက်

  ၁။ အထက်ဇယားပါ စာသားများဖြည့်စွက်၍ ပေးပို့ပြီးဖြစ်ပါက ဖြည့်စွက်ပြီးသည့် အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့် မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်၍မရတော့ပါ။

  ၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရမည့် Zoom Webinar ကို ၉-၃-၂၀၂၃ ရက်နေ့ AGM မကျင်းပမီကြိုတင်၍ SMS ပေးပို့အ‌ကြောင်းကြားပါမည်။

  ၃။ မှတ်ပုံတင် မူရင်းအား ထင်ရှားအောင် ဓါတ်ပုံရိုက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။

  ၄။ ဖြည့်စွက်သည့် အချက်အလက်များ မှားယွင်းမှုကြောင့် မဲပေးခွင့် ဆုံးရှုံးနိုင်ပါသဖြင့် စနစ်တကျ ဖြည့်စွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါသည်။