အစုရှယ်ယာသက်သေခံလက်မှတ် Share Certificate များ ပြန်လည်လဲလှယ်ထုတ်ပေးခြင်းအားအသိပေးကြေညာခြင်း

October 4, 2018 admin 0

မြန်မာအက်ဂရိုအိတ်(စ်)ချိန်းပတ်ဘလစ်လီမိတက်၏ (၂၈ – ၄ – ၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် သာမန်ထက် ထူးကဲသော အထွေထွေအစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်လာကြသော အစုရှယ်ယာရှင်များမှ အစုရှယ်ယာတစ်စုလျှင် ငွေကျပ် ၁၀,၀၀၀ (ကျပ်တစ်သောင်းတိတိ) အစား ငွေကျပ် ၁,၀၀၀ (ကျပ် တစ်ထောင်တိတိ) အစုရှယ်ယာ(၁၀)စုအဖြစ် ပြန်လည်ခွဲဝေသတ်မှတ်ရန် Read More

အစုရှယ်ယာ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် Share Certificate များ ထုတ်ပေးခြင်းအား အသိပေးကြေညာခြင်း

April 25, 2017 admin 0

Myanmar Agro Exchange Public Limited မှ (၁၆-၁-၂၀၁၇)ရက်နေ့မှ (၇-၂-၂၀၁၇) ရက်နေ့အတွင်း KBZ SC, CB SC, AYA Trust SC, KTz Rh SC များနှင့်  Myanmar Agro Exchange Public Limited. Read More